.

.

Vill du också synas med din logga här? Kontakta oss!

Rule pump 2000

12V automatic

  • Artnr: 53S

Beskrivning av artikel

Rule dränkbara länspumpar har i många år varit kända för sin höga kvalitet och driftsäkerhet. Pumparna är helt dränkbara och har inbyggd elektronik för automatisk start av pump utan använding av nivåvakt. Pumpen startar var 2,5 minut för att känna om det finns vatten (högre motstånd på impeller), om det finns vatten startar pumpen automatiskt och går kontinuerligt till allt vatten är länsat. Den går sedan tillbaka till sensor läge och startar var 2,5 minut.

Denna konstruktion förbrukar mer batterikapaciet under tiden den söker efter vatten, hänsyn bör därför tas till god strömförsörjning och batterikapacitet.