Neutral lägeskontakt

445 SEK

Beskrivning

Neutrallägesströmbrytare.